Jag, en vidskeplig konspirationsteoretiker?

Vetenskap och folkbildning har genomfört en intressant undersökning om svenskars inställning till vidskepelse och pseudovetenskap. Det är lätt att inse vad som är rätt svar på de olika frågorna men jag bestämde mig ändå för att använda dem för att testa mig själv. Hur vidskeplig är jag?

VoF-Undersökningen-2015-1024x1024

Till en början gick det riktigt bra. Pågår det en global uppvärmning orsakad av människan? Absolut! Jag kryssar för ”7”, håller med helt och fullt. 38% av svenska folket har kryssat likadant som jag och hela 85% lutar åt samma håll. Evolutionsläran, dvs att livet har utvecklats över lång tid genom naturligt urval. En självklar sjua. Hela 57% tycker som jag och 85% är med på att det nog ändå stämmer. Slagrutor tror jag inte på och astrologi är förstås trams. Intressant nog är det bara hälften av befolkningen som är alldeles helt säkra på det sistnämnda. Här drar jag ifrån lite grand.

Så, det går ju bra det här. Alla rätt! Betydligt bättre än genomsnittet. Men så är det ett par frågor som skakar om mig lite grand.

Läkemedelsindustrin arbetar för att hålla människor sjuka, snarare än friska, för att göra större ekonomisk vinst. Kan jag verkligen kategoriskt avfärda detta? Jag har ju haft för mig att industrin intresserar sig mer för livslång medicinering mot välfärdssjukdomar  där man aldrig blir frisk än för forskning kring antibiotika och infektionssjukdomar. Just för att maximera vinsten. Så visst, det beror väl lite på hur man tolkar frågan. Men inte kan jag väl helt ärligt sätta ”1”, inte alls? Här ser det illa ut. Lider jag möjligen av en liten släng av konspirationsteoretiker? En alternativ fråga som kanske hade platsat vore Bilindustrin har monterat hemliga dataprogram i bilarna för att lura myndigheternas avgastester. Hur hade jag svarat på den?

Men det blir värre. Under rubriken Tro och övernaturlighet handlar det om Intelligent liv på andra planeter. Nu blir jag riktigt orolig. Jag har i flera offentliga sammanhang argumenterat för att detta alls inte kan uteslutas utan tvärtom är troligt. Här är jag i sällskap med hälften av befolkningen och klarar alltså testet med ett genomsnittligt resultat. En tröst är att Stephen Hawking inte hade klarat sig bättre han heller.

Sammantaget gick det alltså hyfsat. Men lite bekymrad blir jag. Är jag trots allt en vidskeplig konspirationsteoretiker?

14 reaktioner på ”Jag, en vidskeplig konspirationsteoretiker?

 1. Vad gäller frågan om det finns utomjordlingar så tror jag att liv förmodligen finns annorstädes, men att intelligent liv är extremt sällsynt. Om man betraktar de tillfälligheter och mycket speciella förhållanden som ledde fram till intelligent liv med teknologisk kapacitet på jorden så förefaller det som att den typen av liv är väldigt svårt att vaska fram för evolutionen. Tar man även hänsyn till förmågan för detta liv med teknologisk kapacitet att uthärda över tid så verkar det med nödvändighet kräva någon form av energiproduktion som vi inte har hittat än. Det senaste steget i människans utveckling som teknologisk kapabel art var ju att börja utvinna fossila kolväten. Hade man inte kunnat det eller om kolvätena saknats hade vi förmodligen fortfarande varit kvar på förindustriell nivå. Och lyckas vi inte att ta nästa steg kommer människan att halka tillbaka till förindustriell nivå. Varje steg och förutsättning för människans utveckling ter sig extremt osannolikt och ofta beroende på väldigt speciella förhållanden. ”Rare Earth”-hypotesen verkar för mig mycket sannolik.

  Man kan även fundera på hur många individer som behövs för att upprätthålla en viss kunskapsnivå. Idag klarar mänskligheten att hålla horder av lärda personer som förvaltar och utvecklar kunskapen. Och det är förstås bara möjligt om det finns ett stort överskott av billig energi, mat och annat. Allt tack vare den ändliga resurs med kolväten som vi nu i snabb takt förbrukar. Nästa steg måste förmodligen tas väldigt snart. Ansvaret vilar tungt på de lärdas axlar, ty de är de enda som kan hitta nästa steg och förhindra mänsklighetens kollaps.

 2. En naiv fråga om strängteori:

  Både när det gäller kvantfysik och strängteori, som jag ser det, har man lite lösgjort sig från att försöka förklara vad verkligheten verkligen är och istället inriktat sig på att bygga modeller som fungerar. Varför har man just valt strängar som beräkningsmodell?

  Exempelvis skulle man kunna ha valt bubblor där skärningen mellan bubblor bildar strängar, eller valt någon annan geometrisk figur. Förslagsvis en där man kan förklara fotoner som interfererar med sig själv och andra skumma fenomen som kollapsande sannolikhetsvågor o dyl utan att behöva krångla till det så.

  • Målet är att så småningom beskriva verkligheten men vägen dit är lång.
   Just strängar som utgångspunkt leder till en häpnadsväckande matematik
   där gravitationen trillar ut mer eller mindre automatiskt. Sedan visar
   det sig att man faktiskt får en hel del andra objekt på köpet dessutom,
   som kan fungera som byggstenar om man vill sätta ihop en modell för
   universum. Men som sagt, det är mycket i matten som skall stämma om en
   teori för kvantgravitation skal hänga ihop. Strängteorin tycks klarar
   kraven — vi får se om den har något med verkligheten att göra.

 3. Professorn behöver nog inte vara ängslig för detta. Jag är övertygad om att du har bättre koll på konspirationsteorier än amatörerna på VoF.
  Sen kan man trösta sig med att en inte obetydlig del av konspirationsteorierna så småningom visar sig vara sanna, som de här: Tonkinbukten, Iran-Contras, NSA-FRA, Vaccin-Narkolepsi, etc.
  Vänliga hälsningar,
  Dan

  • Fast de sakerna var ju inte konspirationsteorier innan de uppdagades, så det är kanske inte några bra exempel för att konspirationsteorier speglar verkligheten. En annan sak man kan nämna är att eftersom det finns otroligt många konspirationsteorier så borde någon av dem stämma, av ren slump. Det svåra är att veta vilken det är som stämmer.

   • I TV-dokumentären ”The Untold History of the US”av Oliver Stone bekräftas en hel del konspirationsteorier.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Stone's_Untold_History_of_the_United_States
    Jag tror inte att teorier stämmer av en ren slump, utan det finns en visselblåsare som i Watergate och/eller att journalister som ”Follow the money”.
    http://www.vaken.se/10-konspirationsteorier-som-visat-sig-vara-sanna/
    Visst var dessa konspirationsteorier?
    Läkaren Annika Dahlqvist blev av med jobbet två gånger då hon hade modet att gå emot myndigheter:
    http://newsvoice.se/2010/12/28/annika-dahlkvists-anseende-aterupprattas-skeptikerna-hade-fel-igen/
    Idag är hennes diet godkänd metod av SoS och används t.ex. i Skaraborg:
    http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/07/28/har-sanks-blodsockret-med-nya-rutiner/
    Vänliga hälsningar,
    Dan

    • Jag noterar att inget av det du påstår talar mot det jag påpekade.

     > Visst var dessa konspirationsteorier?

     Jag vet inte, det framgår inte av beskrivningarna ifall det fanns någon konspirationsteori runt dem. Det verkar inte så i flera av fallen. En diskussion om vad Annika Dahlqvist gjort och inte gjort hoppas jag vi kan undvika, men jag konstaterar ändå att hon har sagt en hel del iögonfallande felaktigheter på sina bloggar – och att det inte direkt har med konspirationsteorier att göra (om du inte menar att det ligger någon slags konspiration bakom kontroversen).

     En sak du kan fundera över är om du inte kan hitta bättre underlag för det du säger än vaken.se och newsvoice.

     Slutligen skulle jag säga att även om du skulle lyckas hitta exempel på något som varit en riktig konspirationsteori (INNAN det uppdagades att den var sann) men visat sig stämma så finns det hundra som inte stämmer för varje sådan. Det gör konspirationsteorier närmast helt oanvändbara för att dra slutsatser om verkligheten.

     • Jag har inte påstått att man kan dra slutsatser om verkligheten av konspirationsteorier!
      Däremot har några visat sig sanna och det beror inte på slumpen, utan på modiga visselblåsare och journalister. Bekräftade konspirationer kan du också hitta på Wikipedia.
      https://sv.wikipedia.org/wiki/Konspirationsteori#Bekr.C3.A4ftade_konspirationer
      Du kan ju bemöda dig att läsa referenserna i de länkar jag skickade innan du dömer ut underlaget.
      Sen vill du undvika en diskussion om Annika Dahlqvist men ändå beskyller du henne för ”iögonfallande felaktigheter”, märkligt!
      Vänliga hälsningar,
      Dan

     • Det verkar som om det råder en begreppsförvirring här. Konspiration och konspirationsteori är inte samma sak. Det finns gott om avslöjade skandaler som kan sägas vara konspirationer, men alla dessa har inte omgärdats av den ryktesspridning och utbredda paranoia som kännetecknar en konspirationsteori. Självklart finns det en och annan av den senare sorten som också avslöjats, ska tilläggas.

 4. Är frågan om liv på andra planeter verkligen att betrakta som konspirationsteori eller vidskeplighet? Det råder väl ändå ingen vetenskaplig konsensus angående svaret på frågan eller dess sannolikhet?

  • Nej, det är det inte och nej, det gör det inte. Frågan är lite otydlig, pratar man om planeter i vårt solsystem är vi ganska säkra på att det inte finns intelligent liv på andra planeter, pratar man om galaxen eller universum finns det statistiska argument för motsatsen.

   • Betraktat som konspirationsteori är ju den föregående frågan tämligen berättigad. Man kan även tänka sig en fråga i stil med ’hemlighålls vetskap om utomjordiskt intelligent liv?’, dvs att man skulle känna till dess existens även om någon medveten kontakt inte har skett, pga avstånd, t.ex.

 5. Jag håller med om att frågan om intelligent liv på andra planeter är lite otydlig (vilka planeter omfattas?). Men jag tror inte den frågan ska tolkas som en med ett ”korrekt svar”. Snarare var den nog tänkt som en följdfråga till den föregående, ifall intelligent liv besöker jorden.

  Frågan om läkemedelsindustrin är också intressant. Den möjligheten är ju inte helt orimlig på det sätt exempelvis homeopati är, så det vore fel att utesluta den kategoriskt.

 6. Undrar vad man för 15 år sedan svarat på påståendet ”Polisen ställer ibland ledande
  frågor till mytomaner för att få dem fällda för mord, när teknisk bevisning och
  vittnesuppgifter saknas.”

  Detta apropå skandalen med Thomas Quick, som ju visar att verkligheten kan överträffa den värsta skröna.

Kommentarer inaktiverade.