Böcker

Hittills har jag skrivit sex sju böcker. Kanske blir det fler.

En sekund i evigheten och andra betraktelser (2024, Fri Tanke förlag).

En sekund i evigheten och andra betraktelser
(2024, Fri Tanke förlag)

”Jag stoppar ned kikaren i sitt fodral och går hem igen. Fåglarna klarar sig själva. Jag vänder mitt inre öga från det förflutna mot framtiden. För varje steg jag tar öppnar Atlanten upp sig en miljondel av en millimeter. Kontinenterna flyttar på sig och nya kuster formas under de miljoner av år som följer. Kommer storskraken fortfarande ha rufsig nacke när människan är borta?”
I den här boken samlar jag stilla betraktelser över tidsresor, svarta hål och stjärn- och fågelskådningar. Tillsammans kan de läsas som en profan postilla, som tankar för dagen.

Adlibris


Handbok för Medborgare i universum (2022, Fri Tanke förlag).

Handbok för Medborgare i universum
(2022, Fri Tanke förlag)

För första gången föreligger Handbok för medborgare i universum i en jordisk utgåva: initiativtagare är den Intergalaktiska intresseorganisationen (IIO). Boken har under de tio miljarder år organisationen existerat tillhandahållits ett stort antal civilisationer runt om i universum. Handbokens jordiske redaktör, Ulf Danielsson, har skrivit ett förord och rikligt kommenterat texten. Utgåvan är illustrerad av Johannes Heldén.

Adlibris


Världen själv (2020, Fri Tanke förlag).

Världen själv
(2020, Fri Tanke förlag)

Levande varelser är inte maskiner, det finns ingen matematik utanför våra huvuden, världen existerar och är inte en simulering, datorer kan inte tänka, ditt medvetande är ingen illusion och din vilja är inte fri. Om detta och mer kan man läsa i en bok som vill ge ett alternativ till den dualistiska världsbild som fortsätter att dominera vårt sätt att tänka.

Adlibris


Vårt klot så ömkligt litet (2016, Fri Tanke förlag).

Vårt klot så ömkligt litet
(2016, Fri Tanke förlag)

Boken handlar om jorden ur ett kosmiskt perspektiv och beskriver vår sköra och osäkra tillvaro. Trots vår litenhet håller vi gradvis på att förstöra våra förutsättningar att överleva. Är vi ensamma i universum eller finns det andra som delar vår belägenhet?

Adlibris


Mörkret vid tidens ände (2015, Fri Tanke förlag).

Mörkret vid tidens ände
(2015, Fri Tanke förlag)

Boken är en snabb resumé av de senaste årens grundläggande fysikforskning där universums mörka sida spelar en allt viktigare roll. Det står klart att det mesta av universums energi och materia är mörk, fördold och till sin natur helt okänd. Här kan du se när jag berättar mer om boken i programmet ”En bok, en författare”.

Adlibris


Den bästa av världar (2008, Albert Bonniers Förlag).

Den bästa av världar
(2008, Albert Bonniers Förlag)

En bok som tar ut svängarna lite mer när det gäller naturvetenskapens konsekvenser för vår världsbild och framtid. Jag får ofta frågor om hur jag ser på religionens roll. I boken försöker jag ge ett preliminärt svar.

Adlibris


Stjärnor och äpplen som faller (2003, Albert Bonniers Förlag).

Stjärnor och äpplen som faller
(2003, Albert Bonniers Förlag)

Ett ganska personligt försök att berätta hur världen hänger ihop där historia och litteratur tas till hjälp. Den sträcker sig från antikens världsbild fram till de senaste rönen om kosmologi och strängteori. Inte riktigt de allra senaste förstås, eftersom boken är några år gammal. Men mycket står sig än.

Adlibris