Böcker

Hittills har jag skrivit sex böcker. Kanske blir det fler.

 

Handbok för Medborgare i universum (2022, Fri Tanke förlag).

För första gången föreligger Handbok för medborgare i universum i en jordisk utgåva: initiativtagare är den Intergalaktiska intresseorganisationen (IIO). Boken har under de tio miljarder år organisationen existerat tillhandahållits ett stort antal civilisationer runt om i universum. Handbokens jordiske redaktör, Ulf Danielsson, har skrivit ett förord och rikligt kommenterat texten. Utgåvan är illustrerad av Johannes Heldén.

Bokus

Världen själv (2020, Fri Tanke förlag).

Levande varelser är inte maskiner, det finns ingen matematik utanför våra huvuden, världen existerar och är inte en simulering, datorer kan inte tänka, ditt medvetande är ingen illusion och din vilja är inte fri. Om detta och mer kan man läsa i en bok som vill ge ett alternativ till den dualistiska världsbild som fortsätter att dominera vårt sätt att tänka.

Bokus

Bokus (e-bok)

vårtklotVårt klot så ömkligt litet (2016, Fri Tanke förlag).

Boken handlar om jorden ur ett kosmiskt perspektiv och beskriver vår sköra och osäkra tillvaro. Trots vår litenhet håller vi gradvis på att förstöra våra förutsättningar att överleva. Är vi ensamma i universum eller finns det andra som delar vår belägenhet?

 

 

Bokus

Bokus (pocket)


Mörkret vid tidens ände (2015, Fri Tanke förlag)Mörkret vid tidens ände
(2015, Fri Tanke förlag)

Boken är en snabb resumé av de senaste årens grundläggande fysikforskning där universums mörka sida spelar en allt viktigare roll. Det står klart att det mesta av universums energi och materia är mörk, fördold och till sin natur helt okänd. Här kan du se när jag berättar mer om boken i programmet ”En bok, en författare”.

 

 

Bokus (e-bok)

Bokus (pocket)

Den bästa av världar (2008, Albert Bonniers Förlag)Den bästa av världar (2008, Albert Bonniers Förlag)

En bok som tar ut svängarna lite mer när det gäller naturvetenskapens konsekvenser för vår världsbild och framtid. Jag får ofta frågor om hur jag ser på religionens roll. I boken försöker jag ge ett preliminärt svar.

 

 

Bokus
Bokus (e-bok)

Stjärnor och äpplen som faller (2003, Albert Bonniers Förlag)Stjärnor och äpplen som faller (2003, Albert Bonniers Förlag)

Ett ganska personligt försök att berätta hur världen hänger ihop där historia och litteratur tas till hjälp. Den sträcker sig från antikens världsbild fram till de senaste rönen om kosmologi och strängteori. Inte riktigt de allra senaste förstås, eftersom boken är några år gammal. Men mycket står sig än.

 

Bokus
Bokus (e-bok)

vv