Dra ur sladden!

I’m afraid. I’m afraid, Dave. Dave, my mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. I can feel it. I can feel it. I can feel it. I’m a… fraid.

Olle Häggström undrar i vår pågående diskussion om medvetandet (där jag tycker vi gjort framsteg och fått en del gemensam fast mark under fötterna, se Demokritos fattar galoppen och länkar vidare) hur jag ställer mig till CTOM eller Computational Theory Of Mind. CTOM innebär kortfattat att det till varje komplex beräkning som uppfyller vissa krav hör existensen av ett medvetande. Hur den fysiska basen för beräkningen ser ut är oväsentligt – det må vara kisel är biologi — det är bara själva beräkningen i sig som spelar någon roll.

Skulle alltså ett medvetande som fysiskt fenomen kunna uppstå varhelst rätt typ av beräkningar genomförs? Om hypotesen inte är mer specifik än så är den omöjlig att vare sig bekräfta eller motbevisa vilket förstås inte hindrar att man kan tycka till om den ändå.

Min personliga uppfattning är att CTOM som hypotes är godtycklig och ogrundad. Jag ser inget som helst skäl till varför en digital maskin vars relevanta komponenter, enskilt eller i samspel, kan förstås i termer av välkänd och klassisk fysik skulle kunna leda till något som ett medvetande. Däremot tvingas jag med grund i min egen subjektiva erfarenhet erkänna existensen av ett medvetande i biologiska hjärnor. Den rimligaste slutsatsen, baserat på fysikalisk förståelse och subjektiv erfarenhet, blir att medvetanden så långt är förbehållna biologiska system där medvetande uppstår på ett för oss hittills okänt sätt.

Jag kan inte bevisa att CTOM är fel men jag saknar övertygande argument för varför den skulle vara rimlig. För en kritisk diskussion kring emergens se Demokritos fattar galoppen.

Mitt ställningstagande är inte bara av rent teoretiskt intresse utan får också etiska konsekvenser. De flesta menar nog att ett subjektivt upplevt medvetande är kopplat till någon form av värde. Om man som jag har uppfattningen att andra djur i olika grad har subjektiva medvetanden vill man att de skall behandlas på ett annat sätt än om man uppfattar dem som maskiner. Det innebär också att jag inte skulle tillmäta en dator – oavsett hur många Turingtest den klarar – något som motsvarar ett människovärde baserat på att den skulle vara medveten. Mitt råd till Dave när han tampas med HAL 9000 i 2001 blir alltså: dra ur sladden!

256px-HAL9000.svg

7 reaktioner på ”Dra ur sladden!

 1. Medvetande har den som kan ställa hypoteser omkring allt den uppfattar med sina sinnen (sensorer) och sedan vederlägga dem med logisk hypotesprövning

 2. Såg ett inslag på TED där en forskare hade räknat antalet neuroner i hjärnor hos olika typer av varelser. Tydligen hade människan överlägset flest, drygt 80 miljarder varav 18 miljarder i hjärnbarken. Andra djur med lika stora hjärnor som primater hade större och färre neuroner.

  I vilket fall finner jag det häpnadsväckande att så få som några tiotal miljarder neuroner kan skapa den värld jag upplever, inklusive upplevelsen av mig själv, och själva jaget. Vilket tyder på att neuroner inte är hela ekvationen utan att en stor del ligger i alla tusentals självorganiserande och viktade förbindelser till varje neuron. Och det är förstås en arkitektur som är oerhört otymplig och svår att få till i motsvarande omfattning med dagens sekventiellt arbetande datorer, även med ”massivt” parallella sådana.

  Slutsatsen av inslaget på TED var en energibetraktelse där orsaken till att vi som människor är så annorlunda djur och har råd med våra relativt överdimensionerade och energikrävande hjärnor är att vi äter lagad mat. De varelser som inte äter lagad mat får tillbringa för mycket tid med att äta för att få i sig nog med energi för att driva en stor hjärna.

 3. Som jag kommenterade tidigare (http://ulfdanielsson.com/demokritos-fattar-galoppen/) om Donald Hoffmans intressanta försök till matematisk matrismodell av ”Conscious Agents”, så skulle det betyda att en Conscious Agent skulle vara starkt knutit till hårdvaran / biokemin som den verkar inom. I Hoffmans modell för Conscious Agents så ingår även ”World och Experience”. Det skulle betyda att en dator bara skulle kunna få datormedvetande, en fluga har flugmedvetande, en framtida mobil skulle kunna ha mobilmedvetande. Bara ett medvetande med människokropp skulle få mänskligt medvetande. Här är Hoffmans artikel:
  http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.00577/full
  Både Tononi och Tegmark avfärdas i slutet av artikeln.
  Vänliga hälsningar,
  Dan

 4. Du skriver att du av din egen erfarenhet tvingas erkänna att människor har medvetande, men om en dator lyckas simulera en människa till den grad att du inte kan särskilja dem (som i ett Turingtest) så skulle du väl tvingas till samma medgivande där, eller?

 5. Varför kan ingen återupprepa Frankenstein, om det nu enbart är en korrekt kopplad ”krets” som saknas?

  Mary Shelley’s bok ifrån 1800-talet visar att frågeställningen om medvetande har funnits långt innan datorgenerationen.

 6. Han gjorde ju det till slut !
  Drog ur ”sladden” alltså.

Kommentarer inaktiverade.