Video

Det finns ett antal föreläsningar och diskussioner som man hittar på nätet. Här är länkar till några av dem.

Det som är kvar när vi glömt det vi lärt oss, Bokmässan, Göteborg, 2017-09-28

Vad är sant i postsanningens tid?, Åsikt Uppsala, 2017-05-11

Veckans bok – Vårt klot så ömkligt litet, Axess-TV, 2016-12-19

Livets början och slut. Bokmässan, Göteborg, 2016-09-23

Universum –  vackare än någonsin, Bokmässan, Göteborg, 2016-09-22

Hur står det till med synen på kunskap i svenska skolan? Stockholm, 2016-04-13

Två sorters kosmologi – samtal med Max Tegmark, Cirkus, Stockholm, 2015-12-12

Hedeniusföreläsningen 2015, Stockholm, 2015-11-22

Språk, medvetande och icke-materiell verklighet – ett samtal, Kalmar, 2015-10-19

Nobelpriset i fysik 2015 på knappt två minuter, 2015-10-06

Mörkret vid tidens ände, Bokmässan, 2015-09-27

Rymdslottet Live, Kulturhuset, Stockholm del 1, 2015-09-23

Rymdslottet Live, Kulturhuset, Stockholm del 2, 2015-09-23

Professorn förklarar Stephen Hawkings svarta hål, TV4, 2015-08-26

Pi-samtalen: Svarta hål, mörk materia och universums gåtor,  2015-06-15

En bok, en författare: Mörkret vid tidens ände, 2015-05-15

Världen med eller utan Gud, 2014-08-21

Morgonpasset i P3, 2014-01-12 09:00-09:30

Morgonpasset i P3, 2014-01-12 09:30-10:00

Bortom Higgs: supersymmetri och strängteori, KVA, 2012-10-31

Den vetenskapliga skapelseberättelsen, 2012-09-20

Vad vet vi strängt taget om universum idag? del 1, 2012-01-25

Vad vet vi strängt taget om universum idag? del 2, 2012-01-25

Den bästa av världar, KVA, 2011-03-29

Tro och vetande med John Lennox, 2010