Filosofiska rummet

Du hittar en lista över några av alla de filosofiska och teologiska rum jag varit med i under de senaste åren här nedanför. Långt ifrån alla finns tyvärr med. Många av dem handlar om den fundamentala fysiken och vad den gör med vår bild av världen. Några handlar om matematiken och kunskapens begränsningar. Något tangerar frågor som har med religion att göra.

Program att särskilt lyfta fram kan vara de med Lars Gustafsson och Anders Piltz, samt det om från den 22 mars 2020 med Helena Gransström om min bok Världen själv.

Kartan och verkligheten

22 mars 2020 med Helena Granström

Parallella världar

31 mars 2019 med Lars-Göran Johansson, Lars Rudolfsson och Karin Tidbäck.

Aristoteles Fysik

17 september 2017 med Lars-Göran Johansson och Charlotta Weigelt

Finns det liv i universum?

25 juni 2017 med Peter Linde.

Hur fungerar den gåtfulla kvantmekaniken?

18 september 2016 med Lars-Göran Johansson och Charlotta Weigelt.

Scientism

22 maj 2016 med Jonna Bornemark och Mikael Stenmark

Mörkret vid tidens ände

30 augusti 2015 med Ingemar Bengtsson och Helena Granström.

Finns parallella universum?

21 september 2014 med Helena Granström och Max Tegmark.

Higgspartikeln

3 mars 2013 med Bengt Gustafsson.

Var finns matematiken?

8 januari 2012 med Gunnar Berg.

Finns matematiken och de matematiska objekten?

25 september 2011 med Gunnar Berg.

Om universum och verkligheten

28 februari 2010 med Peter Gärdenfors.

Prästen, fysikern och existensen

18 april 2010 med Anders Piltz

Om fysik och verklighet

28 december 2008 med Lars Gustafsson. (Lyssna gärna på ett uppföljande program som sändes en vecka senare Metafysik i 2000-talet .)