Mer om mig

Jag är uppvuxen i en liten by i södra Dalarna under en stjärnklar himmel och det stod tidigt klart för mig vad jag ville göra med mitt liv. Jag läste fysikerlinjen i Uppsala i mitten av 1980-talet och efter ett kort gästspel vid Stockholms universitet doktorerade jag vid Princeton, USA, i början av 1990-talet. Efter två år som Fellow vid CERN återvände jag till Sverige och Uppsala. Där är jag nu verksam som professor i teoretisk fysik.

Förutom min forskning har jag på olika sätt försökt att berätta om fysik och naturvetenskap för en bredare publik. Det har resulterat i ett antal böcker och en lång rad andra engagemang. Det viktigaste jag vill förmedla är en nyfikenhet på en värld som vi vet så oerhört lite om. Men jag vill också sätta in de skärvor av kunskap som vi har i ett vidare perspektiv, och formulera meningsfulla frågor om det vi inte vet.