Forskning

Det mesta av min forskning handlar om de riktigt fundamentala frågorna kring hur universum skapades. Särskilt har jag intresserat mig för strängteorin och på vilket sätt den kan bidra till att ge svar.

Det finns mycket som tyder på att vårt universum bara utgör ett litet hörn av ett gigantiskt multiversum. En av de viktigaste ledtrådarna är den mörka energin som är orsaken till att vårt universum expanderar allt snabbare. Ingen vet egentligen vad den mörka energin är för någonting eller varför den har just det värde den har. Om värdet bara hade varit lite större hade vårt universum expanderat så snabbt att inga galaxer skulle ha hunnit bildas. När man försöker konstruera modeller av mörk energi visar det sig väldigt svårt att få till värden som är tillräckligt små. Det typiska är att det krävs extrema finjusteringar för att det skall fungera. Detta leder till tanken på ett multiversum av olika möjligheter där det av en ren slump råkar bli rätt åtminstone någonstans.

Kan strängteorin ge upphov till ett multiversum där den den mörka energin kan få sin förklaring? Min forskning utgör en kritisk granskning av den här idén. Kan det vara så att man fortfarande saknar någon viktig pusselbit?

De flesta av mina forskningsartiklar kan man hitta på arXiv.org.