Professorn är naken!

Hur står det egentligen till med vetenskapen av idag? En intressant artikel i DN, 2016-03-31, Studier i rent nonsens, hävdar att det finns ett generellt problem med bristande vetenskaplig kvalitet som växt sig allt starkare över åren. I slutet av 1990-talet orsakade Sokalaffären stor uppståndelse. Fysikern Alan Sokal hade lyckats publicera en artikel med den formidabla titeln Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity i den respektabla tidskriften Social Text som visade sig vara medvetet fabulerat strunt. Redaktörerna hade låtit sig luras och den postmoderna humanioran blivit påkommen med byxorna nere. Om en ren bluff kunde publiceras på detta sätt, hur var det då med de förment seriösa artiklarna? Var de fulla av lika mycket strunt? Är professorn naken?

 

Nu skulle man kunna tro att detta är ett problem förbehållet humaniora och samhällsvetenskap medan naturvetenskapen klarar sig undan. Så enkelt är det inte. Det som på senare år tillkommit är en fundamentalt osund publiceringskultur som i grunden är politiskt driven. För att forska behövs anslag och allt större tid och ansträngning går åt till själva ansökningsprocessen. En enorm administrativ apparat byggs upp på nationell och internationell nivå för att i bästa New-Public-Management-anda kontrollera, mäta, väga, belöna och bestraffa.

Systemet uppmuntrar till att satsa på ”lpu”, Least Publishable Unit: att skriva många och korta artiklar är bättre än att skriva få och långa ur citeringssynvinkel. Om man sköter det rätt genererar en artikel uppdelad i två dubbel effekt vad gäller citeringar. Ett sanslöst exempel på hur lättsinnigt man hanterar kvalitetsgranskningen är det s.k. H-index. Man listar alla artiklar med den mest citerade först och räknar sedan artiklarna fram tills dess att ordningsnumret för artikeln överstiger antalet citeringar. Detta ger forskarens H-index. En forskningsrådsadminstratörs lyckliga dröm vore rimligen att direkt ur H-index få räkna ut hur mycket pengar forskaren skall ha. Enkelt och skenbart objektivt. Ungefär så fungerar det förövrigt vid många tjänstetillsättningar redan idag.

Systemet driver fram en publikationshets där mycket av det som publiceras i vetenskapliga tidskrifter aldrig borde ha hamnat där. Artiklar citeras, inte för att de har något att säga eller ens blivit lästa, utan för att man hoppas bli citerad tillbaka som en gentjänst. De som lyckas få pengar drivs på och hetsas av sina överordnade att söka ännu mer, oavsett om de behöver det eller ej, och många kreativa och originella forskare som inte hänger med i svängen slås ut. På ett liknande sätt rankas universiteten av organisationer som använder delvis hemliga kriterier och kapitulerande universitetsledningar använder mycken tid och möda åt att lista ut vilka åtgärder som leder till att man hoppar upp några snäpp.

Det är inte fel på vetenskapen och dess metod. Den fungerar. Problemet är att universitetsvärlden hamnat i händerna på politiker och byråkrater som saknar förståelse eller egentligt intresse för riktig vetenskap. Det kanske mest tragiska är att det inte tycks finnas särskilt mycket insikt om utvecklingen bland universitetsledningarna. Ingen verkar åtminstone våga höja rösten.

Macchiariniaffären utgör ett exempel på vad systemfelet kan driva fram och det finns tecken på att urholkningen av den akademiska kulturen fortsätter. Lyssna gärna på Vetenskapsradion, Kampen om kunskapens borg – universitetet, där frågan nyligen debatterats – bland andra med Shirin Ahlbäck Öberg, medförfattare till ett par debattinlägg vi skrivit tillsammans som finns kommenterade och länkade från ”Den som inte kan ställa sig lojal med sitt universitet bör uppmanas att söka sig bort”. En nyligen framlagd utredning föreslår i praktiken att det forskarstyrda universitetet skall avvecklas och fältet lämnas fritt att ytterligare nedrusta akademin och vetenskapen. Det har mörknat över världen tidigare under historien och det kan gå snabbt utför när planet börjar slutta.

P.S. Det är inte bara på universiteten som kunskapssynen svajar. I skolan har en relativistisk kunskapssyn, sanktionerad från högsta ort, fått breda ut sig. En uppmärksammad debattartikel i DN 2016-01-11, satte igång en diskussion som går vidare i en paneldebatt den 13 april (välkomna!) där författarna till artikeln drabbar samma med skolverket.

4 reaktioner på ”Professorn är naken!

 1. Några tankar om forskning och kraven på resultat.

  Idag är det inte möjligt att dela ut ett Nobel-pris i fysik för själva mätuppställningen och tänker då förstås på 1907 års pris till ”Albert A. Michelson of Chicago, for his optical precision instruments…”

  Se http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1907/press.html

  När samhället idag bygger kostsamma mätuppställningar typ CERN / LHC och LIGO måste forskarna visa upp resultat för att få mer pengar till en ständigt fortsatt utbyggnad.

  Tänk om LHC inte funnit ”Higgs-partikeln” (2011-12) och LIGO inte detekterat några hål-krockar (sep 2015)?

  Vad hade då hänt med med LHC:s uppgradering till 13 TeV samt vad skulle då hända med aLIGO (advanced LIGO = aLIGO) som redan kostat 620 milj $ och som de >900 forskarna förstås vill fortsätta att bygga ut?!

  Om aLIGO: Se detektorernas brusnivåer och var forskarna på LIGO hör hemma

  https://en.wikipedia.org/wiki/LIGO#/media/File:LIGO_detector_sensitivity_curve.png

  https://www.ligo.caltech.edu/LA/page/ligo-scientific-collaboration

  https://my.ligo.org/census.php

  En förflugen tanke. Hur säkra kan vi vara att det inte händer saker i solens centrum som plötslig massförstörelse (dvs alstras gravitationsvågor) då värmeenergin från centrum tar ca 30 milj år att nå solens yta och jämnas ut under transporten mot ytan?

 2. Efter att ha jobbat lite med kvalitetssäkring i läkemedelsbranschen har jag funderat på betydelsen av uppdelning. En grupp utför själva produktionen, en annan gör det laborativa kvalitetstestandet, ytterligare en annan gör inspektioner och ser till att andra följer regelverket och ”standard operating procedures”. Finns en tydlig poäng med detta, att man inte bara granskar sig och utvärderar själv.

  Frågan är om det inte egentligen borde finnas en ännu tydligare uppdelning också i forskningsvärlden, peer review räcker inte. Helst hade jag velat se att de som designar experimenten och de som faktiskt utför dem vore olika helt grupper. De som designar studien tilldelas forskningspengar varav en del går till en oberoende grupp som utför den. De senare bör till stor del vara fast anställda av universiteten; även om en del förstås kan vara doktorander och studenter som lär sig hantverket bör en fastanställd ha huvudansvaret. Det ska inte spela någon avgörande roll för deras framtid om experimenten får ett positivt eller negativt utfall. Att vara tekniskt skicklig och att kläcka bra forskningsidéer är ju inte samma sak, så här kan det finnas olika karriärvägar som passar olika personer.

  Utförargruppen kan sedan publicera en rapport, motsvarande metod- och resultatdelarna, strukturerad på ett standardiserat sätt, som görs tillgänglig för alla. Sedan kan designgruppen skriva en tillhörande artikel med introduktion/teori, mer avancerad analys, slutsatser och diskussion, som tidskrifter eventuellt kan ta betalt för.

  Det skulle inte bli omöjligt att fuska, men i vart fall betydligt svårare. Dessutom öppnas det som sagt karriärvägar med betydligt mindre publiceringshets. Den som bara är utförarare vinner inga nobelpris men har istället bättre anställningstrygghet.

 3. h-index är inte ens ett vettigt oberoende mått. Citerar:

  ”The h-index does not provide a significantly more accurate measure of impact than the total number of citations for a given scholar. In particular, by modeling the distribution of citations among papers as a random integer partition and the h-index as the Durfee square of the partition, Yong[28] arrived at the formula happrox 0.54sqrt N, where N is the total number of citations, which, for mathematics members of the National Academy of Sciences, turns out to provide an accurate (with errors typically within 10-20 percent) approximation of h-index in most cases.”

  Formeln funkar för det mesta.

  Ulf Lindström

Kommentarer inaktiverade.