”Den som inte kan ställa sig lojal med sitt universitet bör uppmanas att söka sig bort”

”Den som inte kan ställa sig lojal med sitt universitet bör uppmanas att söka sig bort oavsett hur framgångsrik forskare man är.” Så formulerar man sig i utredningen ”Att styra KI – organisation och kultur” från 2009 vilken antogs av KIs styrelse året efter. På DN-debatt 2010-07-26 varnade ett antal forskare vid KI för utvecklingen mot en ren linjeorganisation där ”makten koncentreras till en internstyrelse ledd av rektor”. Nu sex år senare står vi med facit och en skandal av sällan sedd omfattning.

Det är precis detta som jag och Shirin Ahlbäck Öberg tar fasta på i vår debattartikel på SvD-brännpunkt 2016-02-29 och i vår slutreplik. Vi ser en betydande risk för en fortsatt utveckling mot alltmer utpräglad linjestyrning där universiteten förvandlas till själlösa myndigheter utan utrymme för kreativitet och fritt tänkande. Och där dessutom all kritik ses som illojal. Läs också ett tidigare blogginlägg.

Återigen står en utredning i fokus, den så kallade Ledningsutredningen, vilken i praktiken vill avskaffa det forskarstyrda universitetet och fullborda en process som pågått under flera år. Kungliga Vetenskapsakademin är mycket kritisk till utredningen i sitt remissvar.

Måtte denna kritik gå fram.

Kommentarer inaktiverade.