Jag, en vidskeplig konspirationsteoretiker?

Vetenskap och folkbildning har genomfört en intressant undersökning om svenskars inställning till vidskepelse och pseudovetenskap. Det är lätt att inse vad som är rätt svar på de olika frågorna men jag bestämde mig ändå för att använda dem för att testa mig själv. Hur vidskeplig är jag?

VoF-Undersökningen-2015-1024x1024

Till en början gick det riktigt bra. Pågår det en global uppvärmning orsakad av människan? Absolut! Jag kryssar för ”7”, håller med helt och fullt. 38% av svenska folket har kryssat likadant som jag och hela 85% lutar åt samma håll. Evolutionsläran, dvs att livet har utvecklats över lång tid genom naturligt urval. En självklar sjua. Hela 57% tycker som jag och 85% är med på att det nog ändå stämmer. Slagrutor tror jag inte på och astrologi är förstås trams. Intressant nog är det bara hälften av befolkningen som är alldeles helt säkra på det sistnämnda. Här drar jag ifrån lite grand.

Så, det går ju bra det här. Alla rätt! Betydligt bättre än genomsnittet. Men så är det ett par frågor som skakar om mig lite grand.

Läkemedelsindustrin arbetar för att hålla människor sjuka, snarare än friska, för att göra större ekonomisk vinst. Kan jag verkligen kategoriskt avfärda detta? Jag har ju haft för mig att industrin intresserar sig mer för livslång medicinering mot välfärdssjukdomar  där man aldrig blir frisk än för forskning kring antibiotika och infektionssjukdomar. Just för att maximera vinsten. Så visst, det beror väl lite på hur man tolkar frågan. Men inte kan jag väl helt ärligt sätta ”1”, inte alls? Här ser det illa ut. Lider jag möjligen av en liten släng av konspirationsteoretiker? En alternativ fråga som kanske hade platsat vore Bilindustrin har monterat hemliga dataprogram i bilarna för att lura myndigheternas avgastester. Hur hade jag svarat på den?

Men det blir värre. Under rubriken Tro och övernaturlighet handlar det om Intelligent liv på andra planeter. Nu blir jag riktigt orolig. Jag har i flera offentliga sammanhang argumenterat för att detta alls inte kan uteslutas utan tvärtom är troligt. Här är jag i sällskap med hälften av befolkningen och klarar alltså testet med ett genomsnittligt resultat. En tröst är att Stephen Hawking inte hade klarat sig bättre han heller.

Sammantaget gick det alltså hyfsat. Men lite bekymrad blir jag. Är jag trots allt en vidskeplig konspirationsteoretiker?