DN-debatt: Klimatkrisen värre än du tror

DN-debatt 2016-10-21 skriver jag tillsammans med Bengt Gustafsson, Pär Holmgren, Nina Kirchner, Hans Liljenström, Lars Rydén och Sverker Sörlin om hur vi alla invaggats i falska förhoppningar när det gäller de insatser som görs för att komma till rätta med klimatförändringarna. Politiker i alla färgskalor, inklusive den gröna, lever i förnekelse.

ingafriskavindar

Alla de scenarier som i praktiken diskuteras förutsätter helt orealistiska framtida möjligheter att plocka tillbaka koldioxid från atmosfären. För att hålla Parisöverenskommelsen krävs odlingar med sammanlagd areal flera gånger större än Indiens där biomassan sedan förbränns och koldioxiden förs ner i berggrunden. Den enda större försöksanläggningen i världen har gömt 1 miljon ton i underjorden under en period av tre år, att jämföra med de 10 miljarder ton per år som krävs. Allt detta faller på sin egen orimlighet. Läs mer på DN-debatt och i Science.

Det enda som hjälper är att omedelbart minska utsläppen, och detta måste göras med den teknik vi redan har. Scenarier som lägger en rimlig börda på utvecklingsländerna kräver att den industrialiserade världen börjar reducera nu. Inte om tio år eller fem år. Utan nu. För Sveriges del handlar det om reduktioner om dryga tio procent per år. Med den takt vi nu har förbrukar vi hela vår framtida koldioxidbudget på mindre än tio år. Och faktum är att utsläppen i år faktiskt varit högre än tidigare år.

Det är allvar nu.

Hur skall man tänka kring allt detta? Vilka är de existentiella dimensionerna? Läs mer i Vårt klot så ömkligt litet.

 

 

2 reaktioner på ”DN-debatt: Klimatkrisen värre än du tror

 1. Jag förstår inte riktigt hur detta skall kunna ske. Men en sak är säker, nedläggning av kärnkraft bidrar inte positivt! Istället borde man göra allt för att öka andelen kärnkraft på fossila bränslens bekostnad. Om vi lägger ner i Sverige kommer kärnkraft att ersättas med kol- och gas från kontinenten. Det minskar vare sig vårt eller Europas CO2-fotavtryck!
  Massor av åtgärder måste sättas in snabbt: Skatter som minskar utsläpp (flyg, bilar…), utbyggnad av kollektivtrafiken (men troligen inte snabbtåg), bilfria innerstäder, sol-, vatten- och vindutbyggnad. El-bilar är nog bra, men de är inte direkt miljövänliga! Lösningen är ett mindre, men bättre utnyttjande av bilen, t ex genom hyrsystem och samägande. Om detta skall kunna ske snabbt behövs rejäla incentives. Vi behöver troligen bara en bråkdel av den mängd bilar som finns idag. Vid varje tillfälle används ju knappt mer än 10% av vagnparken!

 2. En kort historisk tillbakablick säger mig att vetenskapens oerhörda framsteg från ca 1600 har varit förutsättningen för vårt uppnådda välstånd men även satt oss i rävsaxen med överkonsumtion och ständigt stigande utsläpp av växthusgaser.

  Tittar man tillbaka förstår man att vetenskapen och därmed den rådande teknologin inte har förmått oss att stiga av beroendet av oljan, kolet eller naturgasen då alternativen varit för osäkra.

  För att det ekonomiska systemet ska vara hållbart måste även de med de lägsta inkomsterna få det bättre dvs det behövs en stigande produktion = positiv tillväxt.

  Idag är meningarna delade. Är de gröna teknologierna så utvecklade att det är möjligt att med fortsatt tillväxt lämna fossilbränslena och växla över till hållbar solkraft?

  Mätningar på inlandsis säger att det under de senaste ca 2 milj åren har förekommit istider på norra halvklotet periodvis varje ca 100 000 år.

  Läser man på Wikipedia hittar jag inga indikatorer (utom människans inverkan) som säger att istidernas tid är förbi.

  Slutsatser med 3 st hypotetiska alternativ:

  A, Världens utveckling stannade på 1500-tals nivå utan modern vetenskap och fossila bränslen och den nuvarande geologiska perioden holocen slutade med ännu en istid.

  B, Som världen ser ut idag dvs vi förbränner så mycket kol att jordens klimat får sig en ordentlig törn och istiderna skjuts på okänd framtid.

  C. Med förfinad vetenskap och teknologi fintrimmar vi klimatet med lagom stora utsläpp och förlänger holocen i en tänkt evighet.

  (Holocen = geologisk period som tog sin början efter senaste istidens slut för ca 11500 år sedan)

  Idag hoppas och tror vetenskapen på alternativ C som verkar vara civilisationens enda utväg?

  Den som lever får se!

Kommentarer inaktiverade.