Inga friska vindar

Det är den fjärde advent och 12 plusgrader i Uppsala. Dygnets medeltemperatur motsvarar meteorologisk sommar. Personligen kan jag inte minnas att jag varit med om något liknande även om det hävdas att man kunde klippa gröna gräsmattor en jul i slutet av 1960-talet. De senaste månaderna har slagit globala värmerekord, trenden är otvetydig och jag köper inte längre argumentet att ”det där är bara naturliga variationer som inte kan sättas i samband med klimatförändringarna”.

Klimatmötet i Paris var framgångsrikt så tillvida att världens alla länder samfällt slog fast att det som vetenskapen hävdat i decennier faktiskt var korrekt. Det påminner lite grand om hur den katolska kyrkan några århundraden för sent erkände att jorden rör sig runt solen. (Vad gäller klimatet är påvestolen betydligt mer snabbfotad – plus i kanten och kors i taket för det).

Men de hemvändande ministrarna borde istället för att prisa sig själva haft modet att erkänna att mötet var en katastrof i bemärkelsen att det saknas tillräckliga åtgärder. Om klimatet är att jämföra med Apollo 13 befinner vi oss nu i skedet ”Houston, we’ve got a problem”. Man är överens om att man har ett problem men har ingen plan för hur man skall reda upp det. Hoppet står till att den gemensamma insikten på något sätt skall räcka för att alla självmant skall göra vad som krävs. Jag gissar att våra chanser att klara oss är jämförbara med de man hade på Apollo 13.

Innan klimatmötet trumpetade media ut hur viktigt det var och att ett misslyckande var otänkbart. Nu är mötet över, allt är glömt, tidningarna vill inte längre prata illa om klimatet och världen har gått vidare. Men den varma vind som blåser denna fjärde advent är inte frisk, låt ingen lura dig att tro något annat.

ingafriskavindar

8 reaktioner på ”Inga friska vindar

 1. Inom ramen för en global kapitalistisk ekonomi tror jag inte det är möjligt att genomföra de förändringar som krävs, i tid. Systemet är helt enkelt för trögstyrt och så länge vinst är den drivande faktorn i beslut som tas (oavsett retoriken bakom) kommer besluten tas för sent, eftersom de faktiska ekologiska, geologiska klimatrelaterade konsekvenserna av uppvärmningen kommer inträffa innan de ekonomiska, åtminstone i den rika västvärlden.

  Förändring måste ske nedifrån, annars kan inte åtgärder erhålla den legitimitet som krävs inom ramen för ett demokratiskt system. Om stater eller överstatliga funktioner inför ekonomiska styrmedel som även upplevs ’slå’ mot människor kommer det innebära endast kortsiktiga effekter när opinionen vänds och de som tog besluten ersätts i nästa val, t.ex.

  Man måste nog helt enkelt sätta sin tilltro till att människor klarar av att sätta sin bekvämlighet och stolthet åt sidan och acceptera det som måste göras. Endast då är det möjligt för beslutsfattare att genomföra de åtgärder som krävs för att undvika katastrofen.

  Alternativet? Tja, man får väl hitta inspiration från den uppsjö av litteratur och film som behandlar ’efter-katastrofen-scenarier’…

  • Om man tittar på solceller så står vi inför en revolution där solpaneler kommer att bli lika billiga som vanlig takplåt (en s.k. ”disruptive” förändring) . När det inträffar inom kanske 5 år föreligger ett helt nytt paradigm för energiproduktion.

   Problemet som många har är att extrapolera framtiden utifrån nuvarande förutsättningar. Men om förutsättningarna förändras så ändras hela spelplanen. Och att ta förlamande beslut utifrån nuvarande förutsättningar kan vara helt förödande. Exempelvis så förutsåg man en gång att världen skulle drabbas av förödande svältkatastrof om mänskligheten översteg 3 miljarder individer. Nu är vi mer än dubbelt så många, och alla har fått det bättre, tack vare konstgödsel och energi.

   Den springande punkten är således energi. Och solen tillhandahåller energi i överflöd. Det enda som behövs för att konkurrera ut fossil energi är en ”disruptive” teknologi, samt ett sätt att lagra energin. Och som sagt, det är dags nu. Den stavas perovskite Ett sätt att tillverka solceller så billigt att det blir som att måla en vanlig takplåt.

   Vad gäller lagringen så återstår en del, men lovande försök i Tyskland visar på att man kan tillverka H2 med 80% verkningsgrad från el.

   Så det hela ser positivt ut. Det gäller bara att hinna skala upp det hela innan det gamla systemet brakar ihop.

 2. För att kunna svar på frågan om människan är kapabel att klara av situationen som hon själv är ansvarig för måste vi förstå vem människan är och varför hon har blivit ensam som intelligent art på jorden.

  Allt sedan tiden när människan blev bofast och började skriva ner sina berättelser har vi undrat över vår existens.

  Varför?

  Jo vi kunde inte se något logiskt samband mellan oss själva och naturen i stort. Det blev därför naturligt att tänka att vi och allt annat var skapade av Gud i den skepnad vi befann oss i.

  Hur ser det ut idag? Förstår vi varför vi finns till och varför vi är som vi är?

  När man lyssnar på människor som diskuterar och framför sina åsikter i massmedia har jag en stark känsla av att vi inte förstår oss på oss själva.

  Många har uppfattningen att vi är som datorer helt styrda av logik, att vi är 100% empatiska dvs vill hjälpa alla människor exakt lika mycket.

  I andra sammanhang främst inom företagande och idrott pratar vi gärna om att vara vinnare, att ha en utpräglad tävlingsinstinkt.

  Om naturen i stort talar vi hur viktigt det är med en värld i ekologisk balans, att varje art måste ha sina naturliga begränsningar men vi glömmer alltid att tala om arten människan.

  Varför har vi inga naturliga begränsningar? Varför uppför vi oss som art inte som andra arter?

  Varför har den ”bäst anpassade” hos vår art blivit just människa?

  Hur har selektion gått till när vi blev människa? Vad var det som utgjorde begränsningarna?

  Varför premierades människans nuvarande egenskaper hos de som utgjorde överlevarna?

  Varför finns det inga arter i utvecklingsstadiet mellan oss och schimpanserna?

  Vilka kamper var de mest publikvänliga när de romerska kejsarna höll hov på Colosseum?

  I alla tider över hela jorden har människor krigat med varandra, allt från dueller till världskrig.

  Har människan som art några begränsningar?

  Begränsningarna sitter i oss själva. Det är vi själva som fällt avgörandet vilka som är de ”bäst anpassade”.

  Kan en art som blivit den hon är genom inbördes konkurrens klara en kris som berör själva artens överlevnad?

  Svaret har den som överlever!

  • Det är värre än så. Allt sedan människan blev bofast har hon oavsiktligt optimerat på avkomma, vilket lett till misär ända fram till den industriell revolutionen då människan äntligen kunde få en hyfsad tillvaro. Det är något vi modern SOFO-hipsters gärna glömmer, en stor skuld till hårt slitande förfäder. Och idag lever vi i en tid av överflöd för att vi har ett överflöd av billig energi. Den tiden kan eller kanske inte kan behållas. Allt är upp till hur vi hanterat hörnet vi har målat in oss i. Gissningsvis är det endast vetenskapen som kan måla ut oss ur hörnet.

 3. Ser i sammanhanget att Staffan Heimerson kommenterat Johan Rockströms vinterprat om klimatfrågan. Han beklagar sig över alla svåra ord Rockström använde. Två exempel han tar upp är fotosyntesen och predatorer. Nog undrar man i sitt stilla sinne om det är för mycket begärt att en journalist som passerat 70 har lite koll på elementär naturvetenskap. Men jag är inte på något sätt överraskad.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21999855.ab

 4. Jag tror att det viktiga i sammanhanget är att inte stirra sig blind på lokalt väder, utan låta vetenskapen ha sin gång och producera resultat över tid, som går att dra slutsatser ifrån. Nu har sedan länge hela frågan infekterats av politiska åsikter som helt förmörkar tillvaron via mediers förstärkande effekt, där enskilda reportrar som vanligt använder sin position för att sprida sin egen ignoranta åsikt. För att citera G.W.Bush, ”om du inte är med oss så är du emot oss”. Nja, jag håller inte med. Fakta talar för att sanningen ligger någonstans mellan ytterligheterna.

  De prognoser som exempelvis världens värsta kolskurk producerar visar att de passerar koltoppen inom något decennium, och sedan övergår mer åt sol och annat. Jag tycker att det är synd att media och andra pundits inte redovisar verkligheten lite mer. Utan bara fokuserar på en normativ verklighet som de själva har hittat på och färstärker. Dessutom, vem argumenterar de för? De kommer ju att vara döda sedan länge när katastrofen enligt dem inträffar.

Kommentarer inaktiverade.