Hawking: Om Trump får hållas blir jorden som Venus

… men det är väl ändå att ta i? Jo, så är det nog.

Hawking har varnat för att jorden kan invaderas av aliens, tas över av artificiell intelligens och nu senast att den kan bli som Venus. Jag är inte riktigt säker på hur trovärdigt något av detta är men lite försiktig bör man nog vara innan man börjar raljera. Låt oss ta det där med Venus.

Hawkings varning har avfärdats som löjlig inte bara av klimatskeptiker utan också av serösa forskare, och lyckligtvis har de förmodligen rätt. Men det kan finnas skäl att gräva lite djupare i frågan. Redan James Hansen, ledande klimatforskare, spekulerade ju i den utmärkta ”Storms of my grandchildren” från 2010 om Venussyndromet, så alldeles tokigt ute kan väl Hawking inte vara?

Farhågan är alltså att Trumps agerande kommer att leda till fortsatta utsläpp av växthusgaser som till slut får klimatet att löpa amok och det blir lika illa som på Venus. Venus påminner om jorden men har en betydligt kraftfullare växthuseffekt pådriven av koldioxid och temperaturen ligger nära 500 C. Är det rimligt att det kan gå så illa att jorden steriliseras och stendör?

ESA

Inom fysiken kan man ofta komma långt genom grova uppskattningar där man utan detaljerade beräkningar hamnar nära sanningen om man åtminstone har tillräcklig insikt i vilka som är de avgörande faktorerna. Genom sunt förnuft och lite enkel matematik kan man pricka rätt så när som på någon faktor tio. Ett berömt exempel är Enrico Fermis uppskattning av antalet pianostämmare i Chicago. Utan att veta just någonting kan man argumentera sig fram till en hum.

Så, är det rimligt att jorden blir som Venus? Koldioxiden borde väl vara nyckeln. Hur ser det ut med storleksordningarna? Mängden koldioxid i Venus atmosfär är mer än 100000 gånger större än vad som finns i jordens atmosfär. Den mängd som vi har möjlighet att släppa ut genom förbränning av fossila bränslen är några gånger det som nu finns i jordens atmosfär. Det felar alltså en faktor hundra tusen. Detta enkla argument, baserat på storleksordningar, visar alltså att det inte finns en chans att Hawking har rätt. De några grader som dessa mängder kan åstadkomma är illa nog men något liknande Venus kommer inte på fråga. Svårare än så är det inte, tiopotenserna talar sitt tydliga språk. Slutsnackat, hur kunde Hawking vara så dum?

Slutsatsen må vara rätt, men argumentet är fullständigt fel. Och hur man argumenterar är ibland viktigare än slutsatsen.

Hur hänger det då egentligen ihop? Det som spelar en avgörande roll för jordens klimat är mängden vattenånga i atmosfären. Klimatskeptiker brukar med tröttsam ihärdighet påpeka vattenångans roll som växthusgas och framhålla hur liten relativ betydelse koldioxen har. Vad de missar är fenomenet ”regn”. Vatten är till skillnad från koldioxid i allmänhet flytande på jorden. Om halten vattenånga av någon anledning stiger i atmosfären korrigeras detta genom att vattenångan kondenseras och fälls ut som regn. Koldioxiden, däremot, kan ackumulera och leda till en förskjutning av jämvikten. Det är det som är det farliga.

Dock finns det fler än ett jämviktsläge förutom det behagliga tillstånd vi befinner oss i nu. Dels snöbollejorden med världsomspännande nedisning, och dels en våtbastu med en temperatur på flera hundra grader. Riktigt mycket vattenånga leder till en ogenomskinlig atmosfär som mycket ogärna släpper ut den värme som tillförs från solen. Detta möjliggör våtbastu. Det är alltså inte koldioxidhalten som i första läget skall forceras upp till riktigt höga halter – det är vattenångan. Hur kan detta gå till?

Några forskare undersökte detta med intressanta resultat för några år sedan. En i flera avseenden mer lättillgänglig text finns här. Det visar sig att en ökning av koldioxidhalten till omkring 30000 ppm (att jämföra med dagens 400 ppm) plockar bort den energibarriär som skyddar och stabiliserar klimatet och leder till en förödande kedjereaktion där vattenångan driver upp temperaturen till hundratals grader — typ Venus, fast våt.

Vad händer sedan? Den oerhörda hettan bakar så småningom ut koldioxid ur berggrunden, medan solvinden fräter bort vattenånga ur atmosfären. Slutresultatet blir ännu mer likt Venus där vattenånga saknas och atmosfären domineras av koldioxid.

Kan man få till de 30000 ppm som behövs? Pja, det blir nog svårt. Det krävs kanske tio gånger mer fossila bränslen än vad som finns tillgängligt. Inte ens om Trump och hans efterföljare fullständigt tappar förståndet och sätter fjutt på allt kol och tjärsand i värden lär det räcka. Men notera: istället för en betryggande faktor 100000 för lite rör det sig bara om en faktor 10. Kanske har vi räknat lite fel, kanske ett bara lite rubbat klimat dessutom kan få hjälp av lite metanhydrater som frigörs ur den sibiriska tundran och så….

Förmodligen inte. Om det hade varit möjligt hade det nog hänt i samband med PETM, en värmespik som drabbade jorden något tiotal miljoner år efter det att dinosaurierna försvann orsakad av ett plötsligt utsläpp av just metanhydrater.

Så, Hawking har med all säkerhet, eller åtminstone förmodligen, fel. (Liksom jag tror han har fel om AI och aliens.) Men hånskrattet gör bäst i att fastna i halsen.

Hur många pianostämmare tror du förresten det finns i Chicago? Hur säker är du? Hur mycket vågar du satsa på att du hamnar rätt inom en faktor tio?

5 reaktioner på ”Hawking: Om Trump får hållas blir jorden som Venus

 1. Metanet i tundran verkar vara en tickande klimatbomb. Koldioxid tas ju till viss del upp i fotosyntesen, men vad händer med frigjort metan? Oroväckande.

  Ps. ”Darkness att the end of Time” är en bra titel för ett metalalbum!

  • Jag har också reflekterat över titeln. I sanning mycket metal!

 2. Man får väl se Hawkins uttalanden som rena spekulationer. Fenomenet att en kändis anses besitta siarförmågor utöver det vanliga är tyvärr inte nytt. Många svenska kändisar får ofta uppmärksamhet när de uttalar sig om sånt de inte helt begriper, vilket bidrar till den kollektiva uppfattningen av vad som är sant eller inte.

  Speciellt domedagsscenarios är populära och säljande i media. Och där har ju Hawkins som sagt även bidragit med hotbilder om utomjordingar och AI, vilka är baserade på väldigt lösa antagande och antropomorfismer. I själva verket säger uttalandena mer om den mänskliga psykologin och dess självbild än om eventuella utomjordingar och AI.

  Däremot har han förmodligen rätt i att mänskligheten om den vill överleva måste flytta ut i rymden med tiden. Brådskan med det är dock inte överhängande. Man kan även flytta jorden alteftersom guldlockszonen flyttar längre ut. Hörde en astronom som sa att det räcker med att skicka en asteroid förbi jorden i en lagom bana vart tusende år eller så för att hålla jämna steg med guldlockszonen. Låter med dagens teknik ogörbart, men exemplifierar på ett slående sätt att tänka utanför lådan i stället för att tänka som vi vanligtvis gör, att späka sig nu och extrapolera med dagens teknik vad som kan göras i framtiden.

  Det har genom historien förekommit ett antal undergångsprognoser som visat sig vara helt fel. Hade man agerat för att undvika dessa på den tiden hade det blivit riktigt otrevligt då, och även nu.

  Även om det visar sig att vi ställt till det med CO2 kommer framtidens folk inom en relativt kort tid att ha helt andra förutsättningar än vi tror att åtgärda eventuella problem som vi nu ställer till med.

  Dessutom bör man även fokusera på det positiva. Och det positiva i sammanhanget är att sol-el nu är billigaste alternativet i vissa delar av världen. Och när marknaden talar så kommer det att gå fort. Fossilbränslenas dagar är räknade, inte för att det tar slut utan för att det blir olönsamt då alternativen blir billigare. Även effektivisering pressar tillbaka behovet av fossila produkter. Exempelvis nya bilmotorer med högre verkningsgrad och mindre bilar, hybrider och el-bilar. Avsaltning av havsvatten är ett annat exempel där ny teknik dragit ner energiförbrukningen och gjort priset i paritet med att tillverka dricksvatten på traditionellt sätt genom att rena sjövatten.

  Indien och Kina leder omställningen och satsar nu stort på alternativ därför att det är lönsamt, vilket driver ner priset ytterligare.

  Till och med på svenska breddgrader är det redan nu på gränsen till lönsamt för villaägare att sätta upp solpaneler på taket. Prisfallet på alternativ kommer snart att ge en ketchupeffekt på flera områden, och då är CO2 inte längre ett problem, och vi fokuserar då i stället något annat som vi tror är ett problem och vill vara rädda för.

 3. Vattnet på Venus har ångat bort och förts bort med solvinden medan Jorden har sitt vatten kvar. Med andra ord, tror verkligen Hawking att människan är kapabel att återföra jordatmosfärens CO2 halt till samma eller högre halter som efter ”vatten-bombningen” vid planeternas (Venus och Jordens) födelse?

  Självklart inte! Stephen Hawking vill väcka oss innan det är för sent dvs precis samma sak som att varna för AI och aliens (robotar).

 4. Vi har en tendens att utgå från att vår teknologiska kapacitet kommer att vara som idag i framtiden, när den i själva verket befinner sig i ett exponentiellt utvecklingsförlopp. Det beror förstås på människans väldigt korta livstid som inte gör att man erfarenhetsmässigt kan överblicka några längre tider.

  Om man tillåter sig att tro att teknik och vetenskap kommer att fortsätta att utvecklas finns ingen anledning att tro att våra barnbarnsbarn inte kommer att kunna hantera eventuella klimatproblem med en axelryckning och en trött gäspning åt vår tids hybris på området.

  Såg ett program där en astronom uttalade sig och sa att man behöver bara skicka en asteroid i rätt bana förbi jorden och modifiera jordens bana lite var tusende år eller så för att kompensera för solens ökande uteffekt. Men i alla media kommer vi att bli grillade. Jämför 1000 år med tiden som media vetat att vi skall bli grillade och inte kommer att göra några vetenskapliga eller tekniska framsteg. Jag tycker att framtiden ser ovanligt ljus ut. 🙂

Kommentarer inaktiverade.